Informasjonsmøtene er en del av NVEs ordinære høringsprosess med høringsfrist 31. august. 

Carsten Stig Jensen og Jacob Fjellanger fra NVE ga informasjon om prosessen fremover og hva som er rollene for henholdsvis NVE og energidepartementet.

Jacob Fjellanger

Bjørn Honningsvåg fra Lyse Kraft presenterte både konsesjonssøknaden og revisjonssaken og svarte på spørsmål fra tilhørerne. 

Bjørn Honningsvåg

Bjørn Roger Otterdal, LyseDetaljene i prosjektet ble gjennomgått av prosjektdirektør Bjørn Roger Otterdal, han har også vært prosjektdirektør for Lysebotn 2 oppgraderingen.

 

Det var stort oppmøte og mange spørsmål om alt fra eierskap, villrein, steinmasser, miljøpåvirkning, arbeidsplasser effektkjøring og energipolitikk.

Folkemøte NVE

Presentasjonen som ble brukt kan lastes ned under.