Lyse Kraft DA eies av Lyse (74,4%) og Hydro (25,6%). Selskapet eier flere kraftverk i området fra Haukeli i nord til Åna-Sira i sør, og kraftverkene i Røldal-Suldal kraftverk er en vesentlig del av porteføljen. 

Lyse: Har elektrifisert Norge siden 1909

Lyse-logo

Røttene til Lyse går tilbake til etableringen av de første elektrisitetsverkene på starten av 1900-tallet som ble motoren i industrialisering og modernisering av landet. Tilgangen på kraft og styring av sektoren sto fast frem mot 1990-tallet. Ny lovgivning av energibransjen resulterte i en fusjon av E-verkene i Sør-Rogaland og 1. januar 1999 startet Lyse-konsernet opp sin virksomhet. I dag er Lyse heleid av 14 kommuner i Sør-Rogaland.

Strøm i lyspæra – det var 1800-tallets kanskje mest banebrytende oppfinnelse. Tunge løft måtte til for å få produsert den strømmen, og for å frakte den til de tusen hjem. Vi var der da det skjedde, og som en hundre år gammel start-up har vi fortsatt med oppdraget vårt om å utvikle infrastruktur som folk ikke klarer seg uten. Fra kabler og mobilmaster i lufta, til fiber, gass og fjernvarme i bakken.

Det gjør vi fordi vi mener at alt som kan elektrifiseres, bør elektrifiseres, og alt som kan digitaliseres, bør digitaliseres. I Lyse har vi kunnskapen, erfaringen og kreativiteten med oss i alt vi gjør, og vi lykkes fordi vi gjør det sammen med gode partnere, sterke eiere og lojale kunder som heier på oss. Vi skal være mer enn et selskap, og vi skal utgjøre en forskjell både lokalt og nasjonalt.

Vi er alltid på for kundene våre. Både når uværet river i mastene våre, og når kunden der hjemme trenger hjelp med dekoderen sin.

Fremdeles gjenstår mange tunge løft. Ny teknologi og nye energikilder kommer til i en rasende fart, som endrer både samfunnet og hverdagen til folk flest. Fra å ha lys i lyspæra levert av det lokale e-verket har vi i dag elektriske biler, trådløs teknologi og varme i gulvet. For å nevne noe. Og selv om Lyse ikke kan redde verden, kan vi gjøre vårt aller beste i å bidra til dugnaden. Som tydelige, modige og ansvarlige lagspillere.

I tillegg til vannkraften er vi ledende på fiberbasert bredbånd og på mobiltjenester er vi tredje størst i landet – med våre merkevarer Altibox og Ice.

I Sør-Rogaland leverer vi også fjernvarme, fjernkjøling, gass og hurtiglading. I tillegg til strøm, selvfølgelig.

I dag er konsernet heleid av 14 kommuner og vår verdiskaping går tilbake til fellesskapet. Vi har ringvirkninger i hele Norge og er en av landets største skattebetalere.

Lysebotn

Fakta om Lyse

 • Grunnlagt: 1909
 • Lyse eier 74.4% av Lyse Kraft og har ansvar for markedsoperasjoner ved kraftverkene i Røldal-Suldal.
 • Forretningsområder: Fornybar Energi, Sirkulær Energi og Telekom
 • Antall ansatte: 2000
 • Adm.dir. og konsernsjef: Eimund Nygaard
 • Se nettside


Norsk Hydro: Vannkraft, livskraft og industriutvikling siden 1905

Hydro-logo

Kraft til industriproduksjon har vært grunnlaget for Hydros eksistens siden starten. I 1905 var målet vårt å løse en av verdens største utfordringer på den tiden – nemlig å få slutt på sulten i Europa. Gjennom å ta i bruk vannkraften for å fremstille gjødsel industrielt kunne man brødfø resten av verden. En ny industri var skapt, og grunnlaget for dagens Hydro ble lagt.

118 år senere er industri og fornybar energi fortsatt kjernevirksomheten til Hydro. Med utgangspunkt i livskraftige lokalsamfunn og fornybar energi lager Hydro løsninger for nullutslipp i aluminiumsindustrien. Hydro skal produsere aluminium uten utslipp innen 2050. Det er vår vanskeligste og viktigste oppgave. For å komme dit må vi investere i energi, mennesker, teknologi og lokalsamfunn. Her spiller vannkraften en avgjørende rolle. I Norge er Hydro den tredje største operatøren av fornybar kraft, med over 40 kraftverk, fra Sogn til Røldal-Suldal og til Rjukan. Halvparten av kraften Hydros fabrikker bruker i Norge kommer fra våre egne kraftverk. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle vannkraften og hjelpe industrien med å omstille seg til fornybarsamfunnet. Dette gjør vi bl. annet gjennom oppgraderinger og utbygging av ny kraftproduksjon og økt installert effekt.

Vannkraften fra Røldal-Suldal har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av norsk industri og krafthistorie helt siden forsyningen til Karmøy. I dag er dette den mest klima- og energieffektive aluminiumsproduksjonen i verden. I 2021 muliggjorde avtalen med Lyse at Hydro kunne fortsette å benytte kraften til å sikre industriproduksjon og arbeidsplasser i Norge. I dag sysselsetter Hydro 4500 mennesker på kryss og tvers av Norge. Lyse og Hydro stolte langsiktige eiere av vannkraften i Røldal-Suldal. Som operatør av kraftverkene, er Hydros viktigste oppgave å forvalte våre felles ressurser på en trygg, bærekraftig og miljøvennlig måte, som kommer lokalsamfunnet, landet og industrien til gode.

For Hydro er det altså ingen tvil om at kraft og industri henger sammen. Slik har det vært i 118 år, og slik skal det fortsette. Fremtidens vannkraft skal gi livskraft, og oppgraderte og moderniserte kraftverk fra Røldal-Suldal skal spille en avgjørende samfunnsrolle lokalt og nasjonalt. Ved å investere i denne vannkraften kan vi sikre et mer robust og sunnere kraftsystem, og samtidig sikre ny industriutvikling for fremtiden. Vårt viktigste mål er å gjøre dette på en måte som hensyntar lokalsamfunnet og naturen vår.

Hydro er lokal operatør for Lyse Kraft sine anlegg i Røldal-Suldal

Fakta om Hydro

 • Grunnlagt: 1905
 • Hydro eier 25.6% av LKDA og er operatør av kraftverkene i Røldal-Suldal
 • Forretningsområder: Hydro Bauxite & Alumina, Hydro Aluminium Metal, Hydro Extrusions, Hydro Energy
 • Antall ansatte: 32 000
 • Selskapet har virksomhet i ca. 40 land rundt om i verden
 • Adm.dir. og konsernsjef: Hilde Merete Aasheim
 • Se nettside