Kraftverkene i dag
Kraftverkene i Røldal-Suldal (RSK) består av ni kraftstasjoner, som strekker seg langs Røldal og Suldalsvassdraget og ned til Suldalsvatnet.

Formålet med utbyggingen av de fem første og største kraftverkene, var å sikre kraft til Norsk Hydro sitt aluminiumsverk på Karmøy. Anleggene ble dermed konstruert og optimalisert for å levere stabil kraft med høy energiutnyttelse og brukstid.

Vannkraften gjør at Hydro 60 år senere kan fortsatt kan produsere aluminium på Karmøy med et lavt fotavtrykk - et unikt konkurransefortrinn som bidrar til bærekraftig sysselsetting i norsk industri.

Kraftsystemet har gjennomgått betydelige endringer, og vil endres ytterligere i årene som kommer. Kraftprisen vil svinge mer som følge av et økende innslag av uregulerbar kraft. Dette vil være styrende for hvordan vannkraftanlegg utvikles fremover. 

Ny rolle for vannkraften fremover
Vannkraftens nye rolle vil være å produsere mye mer på en gang når det er mørkt, kaldt og ikke blåser. NVE anslår at så mye som 60% av ny kraftproduksjon i Norge frem til 2040 vil komme fra uregulerbar sol- og vindkraft. Da vil tilgang på fleksibel effekt fra regulerbar vannkraft være helt sentralt for å holde nettet stabilt.

Dette var bakgrunnen for at Lyse bygget det toppmoderne Lysebotn II, som har langt høyere effekt og kan styres langt raskere enn det gamle kraftverket.

Nå ønsker Lyse Kraft (Lyse og Hydro) å gjøre en samme type oppgradering i enda større skala i Røldal-Suldal. Vi går samtidig videre med vilkårsrevisjonsprosessen der fokus vil være miljøforbedringer.

Nøkkelfakta om oppgraderingen:

  • Fra 630MW til 1280MW effektoppgradering.
  • Kostnadsramme 7-8 milliarder kroner.
  • Fem nye kraftverk, hvorav tre nye pumpekraftverk.
  • Økt effekt gjør at vi kan produsere like mye strøm med redusert brukstid - fra 6000 timer i dag til 3000 timer, med det samme vannet.
  • 150 - 250 direkte arbeidsplasser i byggeperioden.
  • Betydelige indirekte økonomisk effekter og økte kommunale skatteinntekter

RSK