• I Røldal-Suldal planlegger Lyse og Hydro å oppgradere de 60 år gamle kraftverkene. Vi vil mer enn doble den installerte effekten og bidra med ny energi i de timene samfunnet trenger det mest - når det er kaldt, mørkt og vindstille.
  • Med 650 MW ny effekt kan Røldal-Suldal bidra med 10-15% av knappheten på effekt som vi ser kommer.
  • Oppgraderingen vil bidra med positive ringvirkninger og ny samfunnsutvikling i Ullensvang og Suldal kommune.
  • Planene vil kunne gjennomføres med begrensede konsekvenser for natur og miljø.