Lyse og Hydro er lagspillere som verdsetter samarbeid. Vi har omtanke for mennesker og miljø rundt oss. Derfor er vår glede å kunne bidra til at en del av overskuddet kommer innbyggerne til gode.

Våre sponsorater favner bredt. Vi heier på kultur, lagspill og samfunnsengasjement, noe som kommer tydelig frem i valgene vi gjør rundt hvem vi støtter.