Før jul sendte Lyse og Hydro inn konsesjonssøknaden for oppgraderingen av vannkraftanleggene i Røldal-Suldal. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå gjennomgått søknaden og offentliggjort dokumentene.

Klikk her for å komme til NVEs landingsside for konsesjonssøknaden.