Lyse og Hydro (Lyse Kraft) har den siste tiden jobbet mye med miljøutredninger, vilkårsrevisjon og planer for oppgraderinger og modernisering av Røldal-Suldal- anleggene. Planene begynner nå å bli klare og vi legger opp til å sende konsesjonssøknad og revisjonsdokument til NVE i slutten av desember.

Flere løsninger er utredet og omfattende feltarbeid er utført for å ha et best mulig kunnskapsgrunnlag. Dette ønsker vi å informere om og inviterer herved til nabomøter/åpen dag der vi presenterer planene for oppgradering av vannkraftanleggene.

Vi gjør oppmerksom på at disse møtene ikke er en del av myndighetenes behandling av saken.  Etter at konsesjonssøknaden er sendt vil NVE bl.a. ha egen offentlig høring, folkemøter og befaring.

 Møtene avholdes:

  • I Røldal tirsdag 12. desember fra kl. 12- 19 på Grendehuset
  • På Nesflaten onsdag 13. desember fra kl. 12- 19 på Samfunnshuset i Nesflaten

 I begge møtene vil samme presentasjon bli vist tre ganger, henholdsvis kl. 12:30, kl. 15 og kl. 17 og med påfølgende anledning til å stille spørsmål og gi innspill.

Det vil bli enkel servering av mat og drikke.

 Les mer i Hardanger Folkeblad

Ved eventuelle spørsmål til den praktiske gjennomføringen av møtene kan dere ta kontakt med de nedenfor.