Vannkraften er over 100 år og mange kraftverk er bygget for en annen tid. Den gang holdt det å produsere strøm jevnt og trutt gjennom året og døgnet. Fremover må vannkraften i større grad levere mye kraft på kort tid. 

Halvparten av energibruken i Norge er fremdeles fossil. Den eneste måten å betydelig kutte utslipp er å øke tilgangen til elektrisk energi. Stortinget har fastsatt mål at klimautslippene skal reduseres med 55% innen 2030, målt mot 1990. Det betyr at vi må produsere mer fornybar energi. Mye av den ekstra energien skal komme fra væravhengige kraftkilder som solkraft og vindkraft, både til havs og på land. Da må vannkraften levere mer effekt.

Bygging

Hva er effekt?
Hvis det ikke er nok effekt i kraftsystemet, betyr det at det ikke er nok strøm tilgjengelig til alle når de trenger den mest. Når mer av behovet vårt skal dekkes av væravhengig kraftproduksjon fra blant annet havvind, trenger vannkraften større motor enn i dag for periodene hvor det ikke blåser og er mørkt og kaldt, uten dette vil prisene skyte i været.

Hvis vi forenklet sier at kraftsystemet er en bil, så trengs det ikke bare større bensintank (mer energi), men også en større motor (mer effekt). Dette vil vi i Lyse bidra til gjennom oppgradering av vannkraften.

Med 650 MW ny effekt kan Røldal-Suldal bidra med 10-15% av knappheten på effekt som vi ser kommer. 

Ved å bygge pumpekraftverk kan produksjonen i enda større grad flyttes fra overskuddsperioder til tidspunkt med energiknapphet. Når det er for mye kraft i systemet fra vind og sol, pumper vi vannet tilbake til toppen og sparer det til når det er kaldt og vindstille og behovet er størst.