Økt aktivitet

Røldal-Suldal-utbyggingen vil være Lyse Krafts største investering noensinne. 7000-8000 millioner kroner skal brukes for å oppgradere de gamle kraftverkene. Dette vil gi stor aktivitet i byggeperioden og i tillegg rigge lokalsamfunnene for vekst i ettertid.

Nesflaten

Flere arbeidsplasser

I byggeperioden vil så mange som 150-250 være ansatt for å jobbe med prosjektet. Byggeperioden vil være på 6-8 år.

Det forventes en begrenset økning i antall permanent ansatte når byggingen eventuelt er ferdig på 5-10 årsverk knyttet til drift og vedlikehold. 

Skatteinntekter

Etter våre beregninger vil kommunene kunne regne med økte skatteinntekter spesielt i byggeperioden.

Bærekraft og gjenbruk

Lyse og Hydro er opptatt av bærekraft og gjenbruk. Vi ønsker så langt det lar seg gjøre å sørge for at aktuelle bygg og områder som vi har midlertidig behov for, kan gjøres permanente etter byggeperioden er ferdig. Det pågår en prosess hvor Lyse sammen med kommunene ser på hvordan er det er mulig å skape vinn-vinn løsninger rundt infrastruktur og utbyggingsløsninger.

Eirik flyttet fra byen til bygda for å jobbe for Hydro ved Røldal-Suldal-anleggene. Se han forklare hvorfor i klippet nedenfor.