Hvordan vil en utbygging i Røldal-Suldal påvirke strømprisene?
Strømprisene i Norge har vært relativt stabile. Med økt værbasert og uregulerbar energiproduksjon vil de variere mer fremover. Vi vil få flere timer med svært lav pris ned mot 0 kr, noen ganger negative priser og enkelte timer med svært høye priser.

I et marked er det pris som er det beste målet på samfunnsnytte. Når prisen er veldig høy en time er det et signal om at det har stor verdi for samfunnet å ha mer produksjon tilgjengelig den timen. Men er timeprisen null, har det ingen verdi for samfunnet å ha mer kraftproduksjon tilgjengelig.

Et pumpekraftverk er et godt eksempel på dette, for det gir samfunnsnytte i begge situasjoner. Som produsent der prisen er høy og som forbruker når den er lav. Pumpekraftverket vil da bruke de billige strømtimene til å pumpe vannet til de øverste magasinene for å ha mer vann tilgjengelig til å produsere strøm når det er mest behov for den, og prisen er høy. På den måten flyttes strømproduksjonen fra overskuddsperioder til tidspunkt med energiknapphet. 

Det høres kanskje umiddelbart ut som at dette betyr økt strømpris for deg og meg? Faktisk er det motsatt. Et effekt- og pumpekraftverk bidrar til holde prisen nede i disse høypristimene ved at de produseres ekstra mye strøm. Et enkelt effektkraftverk kan utgjøre en stor forskjell for hva prisen blir på de høyeste timene.